8. novembra 2017
Čítaní: 71
KN 45/2017 | Komentár
Ekológia druhého príchodu Krista

 Dnes sa často stretávam so všeobecným očakávaním nejakej blízkej katastrofy, či už z vesmíru, alebo vyvolanú nami ľudmi. Ale my katastrofu vo svete už žijeme. Všetci dobre vieme, ako znečisťujeme svoje okolie: vodu, vzduch, zem. Svetelným smogom presvetľujeme oblohu a už ani nedvíhame zrak k hviezdam, lebo kvôli svetlu miest, dedín, obchodov a skladov na nej nič nevidíme. Znečistili sme si blízky vesmír, na obežnej dráhe okolo Zeme je veľa vesmírneho odpadu, až nám to postupne bráni bezpečne vynášať ďalšie zmysluplné družice. Vo výpočte znečistenia musíme spomenúť aj verejný priestor, kde nevyžiadaná reklama z bilbordov vyrušuje viac ako reklama z preplnených poštových schránok. Reklama v rozhlase a televízii a nevkusná agresívna reklama na internete nás nachádza všade. Na ulici počujeme vulgarizmy, ale nielen tam. Do našich uší sa tlačia nadávky a zbytočná kritika všetkého a všetkých. Vzťahy sme si znečistili používaním druhých na náš zisk a pohodlie. Širokými lakťami si robíme priestor pre svoje ego. Ale načo nám to bude? Veď krik našej vlastnej nespokojnej duše nás prenasleduje za to, ako sa správame.

A pritom sme dostali poslanie a úlohu podmaniť si Zem tak, aby nám slúžila na dobro. Aby nám harmónia s Bohom, medzi ľudmi, s prírodou a našou vlastnou dušou dávala skúsenosť raja už tu a teraz. Ale ako to dosiahnuť? Vieme, že to všetci chceme, ale nejako sa nedarí. Preto musel Niekto prísť na pomoc zhora. Všetko posvätil, napravil a navyše dáva aj silu, aby sme to s jeho mocou zvládali. Jeho druhý príchod je stále bližšie, aj keď nevieme dňa ani hodiny. Ale čakať na katastrofu, na najhorší scenár, nie je isto jeho plán. Jeho druhý príchod a nápravu na zemi urýchlime práve budovaním Božieho kráľovstva a očisťovaním, čo sme pošpinili. Pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza, nečakať na katastrofu, ale uľahčiť mu príchod plnosťou života, to je celkom náročná, ale zmysluplná vízia.

Juraj Tóth
Páčilo sa :
0