22. novembra 2017
Čítaní: 160
KN 46/2017 | Oznamy
Koncerty k úcte sv. Cecílie

 OZ Musica Aeterna pozýva priaznivcov sakrálnej hudby na koncerty projektu Sancta Caecilia II., ktorého cieľom je pokračovať v oživovaní tradície vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. V tomto roku dielom domáceho autora 18. storočia - Missa solemnis St. Caeciliae Antona Zimmermanna.

Missa solemnis St. Caeciliae ( AZ VIII/1C) Antona Zimmermanna (1741 - 1781) je určená pre sólové hlasy, zbor sláčiky, klariny, tympany a organ. Dielo sa zachovalo v okolitých hudobných centrách až v 15 odpisoch. Na Slovensku máme odpis z Pruského zo začiatku 19. storočia a už spomínaný uršulínsky notový materiál, ktorý vznikol asi v 80. rokoch 18. storočia. Tento sa stal, podľa Dr. Dariny Múdrej, predlohou aktuálneho spracovaného materiálu. Zimmermannova Ceciliánska omša patrí medzi tie jeho kompozície, ktoré vytvoril v súlade s rozvojom haydnovského omšového štýlu. Skladbu charakterizuje integrita formy, expresívny výraz a špecifický symfonický orchestrálny prejav (Dr. D. Múdra).  Notový materiál je uložený v Slovenskom národnom múzeu – Hudobnom oddelení.

Anton Zimmermann stál generačne medzi Jozefom Haydnom a Wofgangom Amadeom Mozartom. Napriek krátkemu životu zanechal obdivuhodné dielo svojim rozsahom, žánrovou pestrosťou a predovšetkým špecifickým osobným umeleckým odkazom. Preto je dobré tohto bratislavského hudobníka 18. storočia oceniť pozornosťou a predvádzaním jeho diel, práve on významnou mierou povzniesol a obohatil hudobný život nielen v Bratislave ale aj v iných slovenských mestách a aj zahraničí.

Koncerty sa uskutočnia: 19. novembra vo farskom kostole v Nových Zámkoch, 20. novembra v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, 21. novembra v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre a 22. novembra v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave. Začiatky koncertov sú o 19.00 hod., na všetky je vstup voľný.    

Eva Slaninková
Páčilo sa :
1