15. novembra 2017
Čítaní: 69
KN 46/2017 | Vatikán
Láska je olej do lampy našej viery

 Okolo 25-tisíc veriacich prišlo 12. novembra na Námestie sv. Petra na poludňajšiu mariánsku modlitbu so Svätým Otcom. V krátkej katechéze pápež František vysvetlil význam Ježišovho podobenstva o desiatich pannách z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia.

„Evanjeliové čítanie dnešnej nedele nám hovorí o podmienke vstupu do nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva o desiatich pannách. Ide o družičky, ktorých úlohou bolo privítať a sprevádzať ženícha počas svadobnej oslavy. A keďže v tom čase sa podľa zvyku svadobná hostina konala v noci, družičky si niesli lampy.

Podobenstvo hovorí, že päť panien bolo múdrych a päť nerozumných. Tie múdre si totižto so sebou vzali aj olej do lámp, zatiaľ čo tie nerozumné nie. Čomu nás chce Ježiš týmto podobenstvom naučiť? Pripomína nám, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Nemáme čakať na poslednú chvíľu nášho života, aby sme spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť tak už teraz.

Lampa je symbolom viery, ktorá dáva nášmu životu svetlo. Olej zas symbolizuje lásku, ktorá toto svetlo viery živí, robí ho plodným a vierohodným. Podmienkou pre to, aby sme boli pripravení na stretnutie s Pánom nie je iba viera, ale aj život kresťana bohatý na lásku a milosrdenstvo voči blížnemu. Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám viac príjemné, vyhľadávaním len vlastných záujmov, náš život sa stane neplodným, budeme neschopní venovať svoj život iným, a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja pre lampu našej viery. Takto nám lampa, naša viera, vyhasne v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr. Ak sme ale bdelí a snažíme sa konať dobro skutkami lásky, delením sa, službou blížnym v ťažkostiach, môžeme byť pri očakávaní príchodu ženícha pokojní. Pán môže prísť kedykoľvek, a nás nevystraší ani usnutie v smrti, lebo máme zásobu oleja, nahromadenú každodennými dobrými skutkami. Viera inšpiruje lásku a láska uchováva vieru.

-VRSK-
Páčilo sa :
0