15. novembra 2017
Čítaní: 249
KN 46/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 20. NOVEMBRA: Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Mach 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; responz. Pane, dožič mi života a budem sa pridŕžať tvojej náuky, Ž 119, 53. 61. 134. 150. 155. 158; evanj. Lk 18, 35-43.

NITRIANSKA DIECÉZA: Výročie posviacky katedrálneho Chrámu svätého Emeráma. Sviatok (v katedrále-bazilike slávnosť). Rúcho biele. 1. čít Iz 56, 1. 6-7 alebo: 1 Kor 3, 9c-11. 16-17 (v katedrále je toto čítanie ako druhé); Ž 84, 3. 4. 5+10. 11; evanj. Jn 2, 13-22.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa zádušné (v katedrále aj všetky iné) omše okrem pohrebnej.

 

21. NOVEMBRA: Utorok 33. týždňa v Cezročnom období. Obetovanie Panny Márie. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. Zach 2, 14-17; responz. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca, Ž: Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55; evanj. Mt 12, 46-50.

 

22. NOVEMBRA: Streda 33. týždňa v Cezročnom období. Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. 2 Mach 7, 1. 20-31; responz. Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane, Ž 17, 1. 5-6. 8+15; evanj. Lk 19, 11-28.

 

23. NOVEMBRA: Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Mach 2, 15-29; responz. Ukáž nám, Pane, cestu spásy, Ž 50, 1-2. 5-6. 14-15; evanj. Lk 19, 41-44.

Alebo: sv. Klementa I., pápeža a mučeníka. Ľubovoľná spomienka. Rúcho červené.

Alebo: sv. Kolumbána, opáta. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

24. NOVEMBRA: Piatok 33. týždňa v Cezročnom období. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. 1 Mach 4, 36-37. 52-59; responz. Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš, Ž: 1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d; evanj. Lk 19, 45-48.

 

25. NOVEMBRA: Sobota 33. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Mach 6, 1-13; responz. Pán, Boh, súdi spravodlivo národy, Ž 9, 2-3. 4+6. 16+19; evanj. Lk 20, 27-40.

Alebo: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka. Rúcho červené.

Alebo: Panny Márie v sobotu. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa večerné zádušné omše okrem pohrebnej.

 

 

26. NOVEMBRA: 34. nedeľa v Cezročnom období. Krista Kráľa. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Ez 34, 11-12. 15-17; responz. Pán je môj pastier, nič mi nechýba, Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6; 2. čít. 1 Kor 15, 20-26. 28; evanj. Mt 25, 31-46.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
0