15. novembra 2017
Čítaní: 133
KN 46/2017 | Liturgia
Životné ingrediencie

 Pri zostavovaní domáceho jedálnička používame zväčša dva základné postupy: vyhľadáme recept na jedlo, na ktoré máme chuť, alebo sa podľa obsahu chladničky rozhodneme pre druh jedla, ktoré pripravíme na rodinný stôl. V obidvoch prípadoch nás limituje dostupnosť ingrediencií a možnosti ich spracovania. Kvalitu jedla však neurčuje počet dostupných surovín, ale správnosť výberu a ich využitie. Ak mám v chladničke päť druhov zeleniny, ešte nemusím pripraviť lepšiu prílohu k nedeľnému obedu, ako keď môžem použiť len zemiaky, z ktorých viem urobiť množstvo rozmanitých a chutných jedál. Aj z mála vieme vytvoriť mnoho.

Človek z Ježišovho podobenstva rozdelil medzi svojich sluhov nerovnomerný počet talentov. Nemusí to však vyjadrovať jeho sympatie k jedným, ani znevýhodnenie druhých. Jeho spravodlivosť je v tom, že ich rozdelil každému. Nik zo sluhov neostal bez obdarenia, každý má s čím hospodáriť.

Líšime sa svojimi vlastnosťami a schopnosťami. Niet však človeka, ktorý by nemal čím prispieť k zveľadeniu spoločnosti a ku skvalitneniu ľudského života. Nie počet našich schopností, vlastností a talentov je zárukou úspešného života, ale ich využitie. Nie počet prijatých darov, ale spolupráca s nimi obohacuje náš život.

Boh nás pozval, aby sme z darov, ktoré nám vložil do duše, pripravili chutné pokrmy lásky, bratstva, vzájomnej úcty a spoločného kráčania s Bohom, ktorý od nás neodišiel a nevráti sa len preto, aby s nami zúčtoval. On je prvý sluha v našom vzťahu lásky, ktorý je verný i nad málom. Pozýva nás do spolupráce s ním a jeho darmi, aby nás mohol ustanoviť nad mnohým. Ako kresťania sme prijali účasť na Božom živote a boli sme včlenení do Krista. Tento talent Kristovho sebadarovania Boh neodoprel nikomu. Dostali sme nevyčerpateľnú ingredienciu k šťastnému životu. Čo viac nám mohol zveriť, než samého seba? 

Aurel Halajčík
Páčilo sa :
1