21. novembra 2017
Čítaní: 81
KN 47/2017 | Vatikán
Strach pred Bohom

 Pápež František po modlitbe Anjel Pána, v nedeľu 19. novembra, pozdravil z okna Apoštolského paláca účastníkov tohtoročného charitatívneho štafetového behu z Košíc do Ríma, ktorí v sobotu 18. novembra úspešne dobehli na Námestie sv. Petra pod vedením košického kňaza otca Petra Gombitu.

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec komentoval podobenstvo o talentoch z nedeľného evanjelia. Pozastavil sa ale pri rozdielnom aspekte, ako v homílii počas svätej omše predpoludním vo vatikánskej bazilike. Upriamil pozornosť na dôvod konania zlého sluhu z Ježišovho podobenstva a tým bol strach, ktorý služobníkovi bránil mať dôveru k svojmu pánovi.

„Dnešné podobenstvo nám pomáha pochopiť, ako je dôležité mať pravú predstavu o Bohu. Nemôžeme si myslieť, že je zlým, tvrdým a prísnym pánom, ktorý nás chce potrestať. Ak si v nás prechovávame takýto chybný obraz o Bohu, potom náš život nemôže nikdy priniesť svoje ovocie, lebo žijeme v strachu a ten nás nevedie k ničomu konštruktívnemu. Strach nás skôr paralyzuje, vedie k samodeštrukcii. Je tu teda pred nami výzva, aby sme sa zamysleli a odhalili, aká je v skutočnosti naša predstava o Bohu. Už v Starom zákone sa totiž zjavil ako „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34,6). Ježiš nám tiež vždy ukazoval, že Boh nie je prísny a netolerantný pán, ale láskyplný a nežný otec, plný dobrotivosti. Preto môžeme a musíme mať v neho nesmiernu dôveru.

Ježiš nám zjavil Otcovu veľkorysosť a starostlivosť rozličným spôsobom: svojím slovom, svojím konaním, svojím prijímajúcim postojom voči všetkým, zvlášť k hriešnikom, maličkým a chudobným, tak ako nám to dnes pripomína aj v poradí prvý Svetový deň chudobných. Ale zjavil nám to aj svojimi napomenutiami, ktoré sú prejavom jeho záujmu, aby sme nepremrhali náš život nadarmo.“

-VRSK-
Páčilo sa :
0