29. novembra 2017
Čítaní: 72
KN 48/2017 | Vatikán
Anjel Pána
Budeme súdení z lásky

 Pápež František sa veriacim na sviatok Krista Kráľa 26. novembra prihovoril pred modlitbou Anjel Pána. „Poslednú nedeľu liturgického roka slávime slávnosť Krista – Kráľa celého sveta. Dnes pred nami stojí Kristus ako kráľ, pastier a sudca, ktorý nám ukazuje kritériá pre vstup do Božieho kráľovstva. Evanjeliová stať začína impozantnou scénou. Ježiš svojim učeníkom hovorí: ,Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy′ (Mt 25,31). Ide o slávnostné uvedenie do rozpravy o poslednom súde. Po svojom pozemskom živote v pokore a chudobe sa tu Ježiš predstavuje v Božej sláve, ktorá mu prináleží, obkolesený zborom anjelov. Tým, ktorých postavil po svojej pravici, hovorí: ,Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne′ (v. 34-36). Spravodliví sú prekvapení, lebo si nevedia spomenúť, že by niekedy boli postretli Ježiša, ani že by mu niekedy takto boli pomohli. Ale on vyhlasuje: ,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili′ (v. 40). Takto nám Ježiš zjavuje rozhodujúce kritérium svojho súdu, t. j. konkrétnu lásku k blížnemu, ktorý je v núdzi. Podobenstvo o súde pokračuje obrazom kráľa, ktorý zapudzuje tých, čo sa počas svojho života nezaujímali o potreby svojich bratov. Na konci nášho života budeme súdení z lásky, z nášho konkrétneho úsilia milovať Ježiša a slúžiť mu v našich najmenších a najúbohejších bratoch. Onen žobrák, človek v núdzi, ktorý k nám vystiera svoju ruku, je Ježiš sám. Onen chorý človek, ktorého mám ísť navštíviť, je Ježiš sám. Onen väzeň, to je Ježiš. Onen hladujúci človek, to je Ježiš. Myslime na to.

-VRSK-
Páčilo sa :
0