6. decembra 2017
Čítaní: 171
KN 49/2017 | Vatikán
Ideologické kolonizácie sú proti Bohu
Svätý Otec František počas týždňa celebruje každé ráno svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty, kde býva. V tomto čísle vám prinášame jednu zaujímavú homíliu, ktorú pápež predniesol v mesiaci november.

 Svätý Otec v homílii, v utorok 21. novembra, hovoril na tému ideologickej kolonizácie. Vychádzal z čítania z knihy Machabejcov (2 Mach 6, 18-31), ktoré rozpráva o Eleazarovom mučeníctve počas vlády kráľa Antiochusa Epifanesa, ktorý sa pokúsil helenizovať izraelský národ.

 

Tri hlavné druhy prenasledovania

Pápež František poukázal na tri hlavné druhy prenasledovania: náboženské, politicko-náboženské a kultúrne. A práve pri posledne menovanom za pozastavil. Kultúrne prenasledovanie nastáva zavádzaním „novej kultúry, ktorá chce všetko urobiť nanovo a skoncovať so zvykmi, dejinami a náboženstvom ľudu. Tento typ prenasledovania, ktorý opisujú knihy Machabejcov, zasiahol vtedy najvýznamnejšieho znalca Písma (2 Mach 6, 18), ktorý bol odsúdený na smrť za svoju vernosť Bohu.

Svätý Otec pripomenul aj liturgické čítania z Prvej knihy Machabejcov, ktoré podrobne opisujú toto kultúrne prenasledovanie. „V Izraeli vstali niektorí, ktorým imponoval majestát Antiochusa Epifanesa a rozhodli sa, že dohodnú s okolitými národmi zmluvu... prišli ku kráľovi a ten im dovolil, aby zaviedli pohanské zvyky a mravy. Týmto spôsobom ľud, ktorý vyrástol na Pánovom zákone, prijal novú kultúru, zvyky pohanov, ktoré skoncovali so všetkým, s kultúrou, náboženstvom a Božím zákonom. Táto modernosť je skutočnou ideologickou kolonizáciou, ktorá chce vnútiť izraelskému ľudu uniformné zvyky, ktoré nariaďujú konať určitým spôsobom a nie iným, takže rušia slobodu. Niektorí to prijali, pretože to považovali za dobrú vec, chceli byť ako druhí, zriekli sa tradícií a začali žiť inak.“

Genocídy ako výraz novej kultúry

V ľude sa však zrodí odpor a niektorí, ako Eleazar, bránia pravé zvyky izraelského ľudu, uviedol ďalej pápež s odkazom na čítania z Druhej knihy Machabejcov, ktorá približuje príbehy týchto hrdinských mučeníkov. „Toto prenasledovanie sa zrodilo z ideologickej kolonizácie, ktorá vždycky pustoší, všetko robí rovnakým a nie je schopná tolerovať rozdiely. Vyrastá z hriešneho koreňa, o ktorom sa zmieňuje Prvá kniha Machabejcov, od Antiochusa Epifanusa, ktorý násilím zavádzal v Božom ľude nové, pohanské a svetské zvyky.

Toto sú kultúrne kolonizácie, ktoré vedú k prenasledovaniu veriacich. Po príklady netreba chodiť ďaleko. Spomeňme tu genocídy, ktoré boli v minulom storočí výrazom novej kultúry. Povedalo sa: ,Všetci buďte rovnakí a tí, ktorí nemáte čistú krv, von.′ Všetci rovnakí, nie je tu miesto pre rozdiely, nie je tu miesto pre druhých, nie je tu miesto pre Boha. To je ten ,hriešny výhonok′ (1 Mach 1, 10). Uprostred týchto kultúrnych kolonizácií, ktoré sa rodia zo zvráteného ideologického koreňa, sa koreňom stáva samotný Eleazar. On umiera s myšlienkou na mladých ľudí, ktorým zanecháva šľachetný príklad, dáva život z lásky k Bohu a Zákonu a stáva sa pamiatkou čnosti.“

Medzi novotami musíme rozlišovať

„Z Antiochusovho kraľovania vzišla novota. Nie všetky novoty sú zlé, veď aj evanjelium je tiež novotou, ale tu je potrebné rozlišovať,“ zdôraznil Svätý Otec. „Je táto novota od Pána, pochádza z Ducha Svätého, rastie z Božieho koreňa, alebo je to novota pochádzajúca z hriešneho koreňa? To, čo bolo v minulosti hriechom, ako zabíjanie detí, je dnes možné, nie je to problém – to je zvrátená novota. Predtým boli rozdiely jasne dané Bohom, rešpektovalo sa stvorenie, ale dnes sme trocha modernejší... a vzniká akási zmeska.“

Pápež František ďalej v homílii uviedol, že Božia novota nikdy nevyjednáva, ale umožňuje rásť a pozerá sa do budúcnosti. „Ideologické a kultúrne kolonizácie pozerajú iba na prítomnosť, popierajú minulosť a nepozerajú do budúcnosti. Žijú prítomným okamihom a nie v čase, a preto nám nemôžu nič sľúbiť. A týmto postojom, ktorý robí všetkých ľudí rovnakými a ruší rozdiely, sa dopúšťame ohavného hriechu rúhania proti Bohu Stvoriteľovi. Každá kultúrna a ideologická kolonizácia hreší proti Bohu Stvoriteľovi, pretože chce meniť tvorstvo, ktoré on stvoril. Proti tomuto konaniu, ktoré sa vyskytlo v priebehu dejín mnohokrát, existuje iba jediný liek, a to svedectvo či mučeníctvo.“

-VRCZ-, -ĽM-
Páčilo sa :
1