6. decembra 2017
Čítaní: 85
KN 49/2017 | Vatikán
Ježiš vyzýva na bdelosť

 „Dnes sme vykročili na cestu Adventom, ktorý vyvrcholí Vianocami. Advent je pre nás časom určeným na privítanie Pána, ktorý nám ide oproti, a tiež na preverenie našej túžby po Bohu, aby sme hľadeli vpred a pripravili sa na Kristov návrat. V dnešnom evanjeliu (porov. Mk 13,33-37) Ježiš vyzýva k pozornosti a bdelosti, aby sme boli pripravení privítať ho vo chvíli jeho návratu.

Človek, ktorý dáva pozor je ten, čo sa v hluku sveta nenechá premôcť rozptýlením alebo plytkosťou, ale žije plne uvedomelým spôsobom, v starosti najmä o ostatných. Pozorný človek svoju pozornosť obracia i voči svetu, snaží sa čeliť ľahostajnosti a krutosti, ktorá je v ňom prítomná, a teší sa z pokladov jeho krás, ktoré sú tu tiež a treba ich chrániť.

Bdelý človek je ten, čo prijíma pozvanie bdieť, t. j. nedá sa premôcť spánkom skľúčenosti, nedostatku nádeje, sklamania; a zároveň odmieta podnety toľkých márnivostí, ktorými dnešný svet prekypuje a pre ktoré sa často obetuje čas aj pokoj, osobný i rodinný.

Byť pozorní a bdelí sú predpoklady na to, aby sme už „neblúdili ďaleko od Pánových ciest“ (porov. Iz 63,17), stratení vo vlastných hriechoch a nevere. Pozornosť a bdelosť vytvára podmienky umožňujúce Bohu vkročiť do nášho života, aby mu prinavrátil význam a hodnotu svojou prítomnosťou, plnou dobroty a nehy. Kiež nás Presvätá Panna Mária, vzor očakávania Boha a ikona bdelosti, vedie v ústrety svojmu Synovi Ježišovi, roznecujúc našu lásku k nemu.“

Po udelení apoštolského požehnania Svätý Otec vyjadril osobitné poďakovanie za úspešnú zahraničnú cestu do Mjanmarska a Bangladéša. „Ďakujem všetkým, ktorí ma sprevádzali modlitbou.“

Na záver pozdravil okrem domácich Talianov osobitne Rumunov, Nemcov, ale aj Slovákov: „Zdravím osobitne veriacich, ktorí prišli z Bratislavy, zo Slovenska.“

-VRSK-
Páčilo sa :
0