6. decembra 2017
Čítaní: 211
KN 49/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 11. DECEMBRA: Pondelok po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 35, 1-10; responz. Hľa, náš Boh príde a spasí nás, Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14; evanj. Lk 5, 17-26.

Alebo: sv. Damaza I., pápeža. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

12. DECEMBRA: Utorok po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 40, 1-11; responz. Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou, Ž 96, 1-2. 3+10ac. 11-12a. 12b-13; evanj. Mt 18, 12-14.

Alebo: Preblahoslavenej Panny Márie Gauadalupskej. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele. V omši o Panne Márii: 1. čít. Iz 7, 10-14; 8, 10c; responz. Srdce mi plesá v mojom Bohu; Ž: 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d; evanj. Lk 1, 39-47.

 

13. DECEMBRA: Streda po 2. adventnej nedeli. Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. Iz 40, 25-31; responz. Dobroreč, duša moja, svojmu Pánovi, Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10; evanj. Mt 11, 28-30.

 

14. DECEMBRA: Štvrtok po 2. adventnej nedeli. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Rúcho biele.  1. čít. Iz 41, 13-20; responz. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý, Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b; evanj. Mt 11, 11-15.

 

15. DECEMBRA: Piatok po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 48, 17-19; responz. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života, Ž 1, 1-2. 3. 4+6; evanj. Mt 11, 16-19.

 

16. DECEMBRA: Sobota po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Sir 48, 1-4. 9-11; responz. Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení, Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19; evanj. Mt 17, 10-13.

Zakazujú sa všetky iné večerné omše, aj pohrebná.

NEDEĽA GAUDETE: Od dnešných vešpier a po celý nasledujúci deň možno pri liturgických nedeľných sláveniach použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch.

 

17. DECEMBRA: 3. adventná nedeľa. Rúcho fialové alebo ružové. 1. čít Iz 61, 1-2a. 10-11; responz. Duša mi plesá v mojom Bohu, Ž: Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54; 2. čít. 1 Sol 5, 16-24; evanj. Jn 1, 6-8. 19-28.

Zakazujú sa všetky iné omše, aj pohrebná.

-red-
Páčilo sa :
1