2. februára 2017
Čítaní: 287
KN 5/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 5/2017
  • O. Mgr. Michal Stanko, titulárny dekan, výpomocný duchovný v Michalovciach, si 18. februára pripomína 55. výročie kňazskej vysviacky.
  • P. ThDr. HELic. Angelus Štefan Kuruc OPraem, PhD., farár v Poproči, sa 17. februára dožíva 50 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0