1. februára 2017
Čítaní: 82
KN 5/2017 | Titulná strana
Len láska utužuje vzťahy v manželstve a rodine

Mnohí manželia často hľadajú recept na šťastný spoločný život. Aby ich vzťah bol skutočne požehnaný, je tu len jedna rada: Boh je prameňom lásky v manželskom živote. K budovaniu celoživotného vzťahu s Bohom by mali viesť rodičia aj svoje deti – príkladom vzájomnej lásky, úcty, modlitby, ale i vďaka spoločnému prežívaniu voľných chvíľ, či už v teple domova alebo aj delením sa o radosť zo zážitku rodinnej sánkovačky, lyžovačky, guľovačky či stavania snehuliaka. Nech tohtoročná tuhá zima nezmrazí a neotupí naše vzťahy, ale, naopak, utuží a zocelí rodinné putá i lásku k Bohu.                                                                                      

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: WWW.ISTOCKPHOTO.COM
Páčilo sa :
0