31. januára 2018
Čítaní: 95
KN 5/2018 | Vatikán
Pápež hodnotil návštevu Čile a Peru
Generálna audiencia so Svätým Otcom sa v stredu 24. januára uskutočnila už pod holým nebom na vatikánskom námestí. Hlavnú skupinu medzi prítomnými tentoraz tvorilo vyše 7 000 zdravotníckych dobrovoľníkov z celého Talianska.

 Pápež František namiesto katechézy zhrnul svoju nedávnu apoštolskú cestu v Južnej Amerike. Svätý Otec sa pri tejto príležitosti opäť poďakoval dobrovoľníkom, ktorí pomáhali zabezpečiť verejné stretnutia. Bolo ich 20­tisíc v Čile, a podobný počet aj v Peru, väčšinou z radov mládeže.


Svoj pokoj vám dávam
„Môjmu príchodu do Čile predchádzali demonštrácie a protesty z rôznych dôvodov, ako ste o tom čítali v novinách. Motto mojej cesty Svoj pokoj vám dávam sa tak stalo
ešte aktuálnejšie. Sú to Ježišove slová adresované učeníkom, ktoré opakujeme pri každej svätej omši. Pokoj je darom, ktorý môže darovať zabitý a vzkriesený Ježiš tomu, kto sa mu zverí. Pokoj potrebuje nielen každý z nás, ale aj celý dnešný svet v tejto rozkúskovanej tretej svetovej vojne. Modlime sa, prosím, za pokoj!“
 
Návšteva ženskej väznice
„V tomto spôsobe platia viac gestá ako slová a dôležitým gestom, ktoré som vykonal, bola návšteva ženskej väznice v Santiagu. Tváre žien, z ktorých sú mnohé aj matkami a v náručí mali svoje deti, ukazovali napriek všetkému veľkú nádej. Povzbudil som ich, aby od seba aj od inštitúcií vyžadovali serióznu cestu prípravy na svoje znovuzačlenenie do spoločnosti; aby to bol pre ne horizont, ktorý dáva zmysel každodennej bolesti. Nemôžeme zmýšľať o väzení, o akomkoľvek väzení, bez tohto rozmeru znovuzačlenenia, lebo ak neexistuje nádej začlenenia sa do spoločnosti, väzenie je nekonečnou mukou.“
 
Stretnutie so zasvätenými
„Spolu s kňazmi, so zasvätenými osobami a s čilskými biskupmi som prežil intenzívne stretnutie, ktoré bolo veľmi užitočné. Prejavil som im svoju účasť na utrpení spôsobenom zraneniami, ktorými je Cirkev v tejto zemi sužovaná. Utvrdil som mojich bratov v odmietaní akéhokoľvek kompromisu so sexuálnym zneužívaním mladistvých, a zároveň som ich povzbudil v dôvere k Bohu, ktorý takouto ťažkou skúškou očisťuje a obnovuje svojich služobníkov.“
 
Stretnutie s mládežou
„Stretnutie s mládežou na Katolíckej univerzite v Čile odpovedalo na hlavný problém zmyslu života nových generácií. Mladým som zanechal odkaz svätého Alberta
Hurtada: ,Čo by urobil Kristus na mojom mieste?‘ A univerzite som ponúkol model integrálnej formácie, ktorá premieňa katolícku identitu na schopnosť zúčastniť sa na vytváraní jednotných a pluralitných spoločností, kde sa konflikty nebudú zakrývať, ale budú sa riešiť v dialógu. Vždy existujú konflikty, aj v domácnosti. No ešte horšie je, keď sa k nim nesprávne postavíme. Konflikty netreba ukrývať pod posteľ. Konfliktom, ktoré vychádzajú na povrch, treba čeliť a vyriešiť ich v dialógu.“
 
Zjednotení v nádeji
„V Peru znelo motto mojej návštevy: Zjednotení v nádeji. Zjednotenie nie je sterilnou uniformitou, že všetci sú rovnakí – to nie je jednota –, ale bohatstvom rozdielov, ktoré sme historicky a kultúrne zdedili. Jasne to dosvedčilo stretnutie s peruánskymi národmi Amazónie, ktoré zároveň otvorilo prípravy na synodu o Amazónii v októbri 2019; aj spoločné chvíle s obyvateľmi mesta Puerto Maldonado a s deťmi z Domu Malého princa. Spoločne sme odmietli ekonomickú a ideologickú kolonizáciu.“
 
Sociálno-ekonomický úpadok a korupcia
„V príhovore k politickým a občianskym predstaviteľom Peru som ocenil duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo tejto krajiny a zameral som sa na dve skutočnosti, ktoré ju najviac ohrozujú: sociálno­ekonomický úpadok a korupcia. Neviem, či ste vy tu počuli hovoriť o korupcii, veru neviem. Nie je len v tých končinách. Je aj tu a je ešte nebezpečnejšia než chrípka! Vmiešava sa a ničí srdcia. Korupcia ničí srdcia! Prosím vás: nie korupcii! Poukázal som nato, že nikto nie je zbavený zodpovednosti, pokiaľ ide o tieto dve metly. Povinnosť čeliť im sa týka všetkých.“
 
Modlime sa za Čile a Peru
„Záverečný deň cesty sa uskutočnil v Lime a mal silný duchovný a cirkevný dôraz. V najslávnejšej peruánskej svätyni, kde sa uctieva obraz Ukrižovaného Krista nazývaný Señor de los Milagros, som sa stretol s 500 klauzúrnymi rehoľníčkami, ktoré sú skutočnými pľúcami viery a modlitby pre Cirkev a pre celú spoločnosť. Modlime sa za tieto dve sesterské krajiny, Čile a Peru, aby im Pán žehnal.“
 
–ĽM–, –VRCZ–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0