14. decembra 2006
Čítaní: 92
KN 50/2006 | Listáreň
15 rokov šaštínskeho gymnázia
Štyria riaditelia, 12 maturitných tried, 354 maturantov, školské roky 1991 – 2006. To je bilancia 15 rokov Gymnázia Jána Bosca. „Toto dielo je Božím zázrakom,“ povedal bývalý riaditeľ Ján Goč SDB, ktorý strávil v šaštínskom kláštore 14 rokov. Prvotné problémy s priestormi, ekonomická situácia, učiteľský zbor – to všetko bolo Božím riadením a zázrakom vyriešené.
Dňa 18. novembra si toto malé, ale významné výročie pripomenuli v Šaštíne-Strážach bývalí i súčasní študenti, pedagógovia i nepedagogickí pracovníci. Program sa začal v miestnom kultúrnom dome príhovormi riaditeľov, spomienkami na dvanásť maturitných ročníkov a vystúpením súčasných študentov. Slávnostná svätá omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie bola poďakovaním za uplynulé roky a zároveň prosbou do nasledujúceho obdobia. Nasledovali hody lásky – agapé v kláštornej divadelnej sále, ktoré boli priestorom na občerstvenie a neformálne rozhovory.
Gymnázium Jána Bosca je na Slovensku jedinečné. Cirkevné, saleziánske, povinne internátne a chlapčenské. Cieľom je popri odovzdávaní kvalitných vedomostí vychovávať angažovaných kresťanov, ktorí sa budú aktívne zapájať do života Cirkvi. Podstatnou zložkou výchovy je preventívny systém dona Bosca založený na rozume, láskavosti a nábožnosti.
MARTIN LIŽIČIAR
Páčilo sa :
0