14. decembra 2016
Čítaní: 108
KN 50/2016 | Misie
Haiti potrebuje modlitbu i pomocnú ruku
V októbri zasiahol severoamerický ostrovný štát Haiti ničivý hurikán Matthew. Sestry vincentky, ktoré tam pôsobia, opísali jeho dôsledky a poďakovali za modlitby i otvorené srdcia

„Chceme sa vám poďakovať za modlitby, ktoré nám veľmi pomáhajú bojovať a napredovať v službe Pánovi. Ďakujeme za to, že máte citlivé srdcia pre tých, ktorí sú malí, zvlášť ďakujeme za naše ses­try a bratov na Haiti,“ napísala vo svojom liste poľská sestra Lila Coch­­la, ktorá v krajine pôsobí viac ako dve desaťročia a v súčasnosti je provinciálnou ekonómkou Karibskej provincie.
Podľa jej slov v misii a domove Dcér kresťanskej lásky v Port-au--Prince a Gonaives nenastali pro­­­b­lémy, ale v Meyeri spôsobil prírod­ný živel veľké škody.

 

Iba holý život
„Dom sestier bol zaplavený dažďom a otrasený vetrom, veľa vecí je premočených, straty však nie sú až také veľké. Okno kaplnky padlo, na škole je poškodená strecha, ale dá sa pokračovať v práci,“ opisuje misionárka situáciu.
Zničených bolo asi dvadsať domov, viaceré príbytky boli značne poškodené, zvieratá uhynuli, všetky záhrady sú zdevastované. Hu­r­i­kán poškodil aj solárne panely. „Keď som sa pýtala ľudí v oblasti Meyeru, ako ich zasiahol hurikán, hovorili, že všetko je zničené a nezostalo im nič, len holý život,“ opisuje sestra neradostnú situáciu.
Sestry potrebovali takmer týždeň, aby sa mohli dostať na niekto­ré miesta. Navyše boli komunikačne odtrhnuté od zvyšku sveta. „Cítili sme sa v tejto situácii bezmocné. Stretli sme sa s biskupmi z Jacmel a z Nippe, aby sme sa lepšie oboznámili s realitou a aby sme čo najrých­lejšie prišli tam, kde nemajú žiadnu pomoc. Všetky farnosti sú postihnu­té. Biskupstvo v Nippe prišlo o strechu. Pierre Dumas, ktorý pracuje pre haitskú charitu, stratil všetko, čo mal vo svojej izbe; ale napriek všetkému nás prijal s úsmevom a prešiel spolu s nami všetkými miestami pat­riacimi do Nippe. Ocenili sme, aký je blízky svojim kňazom a svojmu ľudu. Ľudia vždy prídu žiadať o pomoc na faru, aj keď to nie sú katolíci. Cirkev bola v ťažkých situáciách aj v minulosti dobrou matkou pre všetkých,“ myslí si ses­tra Lila.
Haiťania v postihnutých oblastiach nemajú podľa vyjadrení ses­tier vincentiek absolútne nič. Sú vy­­hla­dovaní, unavení a často zastavujú kontajnery, ktoré prichádzajú s pomocou.

 

Nie je ľahké pomáhať
Koncom novembra navštívila ses­tra Lila malú misiu Moulines, ktorá sa nachádza v horskej oblasti Diecézy Jérémie a žije v nej asi 16--tisíc obyvateľov. „Domčeky, zle urobené z kameňov a hliny, sú všetky zruinované. Malé zdravotné stredisko je sčasti zničené, chýbajú mu akékoľvek lieky. Ďalšie najbližšie stredisko je vzdialené dve hodiny chôdze. Jediné vozidlo k dispozícii je auto kňaza. Kávové plantáže a ovocné stromy sú úplne zničené. Cirkevná škola, ktorá bola v zlom stave, sa zrútila. Z farského kostola, ktorý dostal novú strechu dva mesiace pred príchodom uragánu, zostali len prázdne múry,“ opisuje dôsledky ničivej prírodnej kata­s­­trofy poľská rehoľníčka. Podľa jej slov je vo veľmi zlom stave aj dom miestneho kňaza otca Clauda. Po cyklóne na ostrove každý deň prší a všetko v dome je premočené.
Sestry navštevovali ľudí v ich príbytkoch, ktoré sú od seba veľmi vzdialené, no dážď a blato im nedovolili urobiť viac. Začali aspoň s čistením zdravotného strediska a jeho lepšou organizáciou. Toto stredisko totiž slúžilo ako provizórne prístrešie.
„V čase masívnych katastrof je veľmi ťažké pomáhať. Prosíme Pána, aby nám prišiel na pomoc so svojou múdrosťou a aby nám dal milosť vedieť, čo robiť, veď chudobní sú jeho miláčikovia. Vďaka za vašu podporu a hlavne za vaše modlitby,“ uzatvára misionárka Lila Cochla.
 

 

 

Ako pomôcť

Skúšaným obyvateľom Haiti môžete pomôcť modlitbou a prostredníctvom zbierky Boj proti hladu:
– kúpou medovníkového srdiečka,
– do 28. februára 2017 spoplatnenou SMS s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2 €),
– finančným príspevkom na číslo účtu IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, názov: Zbierka – Boj proti hladu.
Každý kňaz misijnej spoločnosti raz mesačne obetuje svätú omšu za dobrodincov podporujúcich diela vincentskej rodiny.

MILAN GROSSMANN
Páčilo sa :
0