14. decembra 2017
Čítaní: 508
KN 50/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 18. DECEMBRA: Pondelok po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Jer 23, 5-8; responz. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky, Ž 72, 1-2. 12-13. 18-19; evanj. Mt 1, 18-24.

Dnes je výročný deň smrti arcibiskupa Mons. Jána Bukovského SVD, emeritného apoštolského nuncia v Rusku a Rumunsku (2010).

 

19. DECEMBRA: Utorok po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Sdc 13, 2-7. 24-25a; responz. Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve, Ž 71, 3-4a. 5-6b. 16-17; evanj. Lk 1, 5-25.

 

20. DECEMBRA: Streda po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové.   1. čít. Iz 7, 10-14; responz. Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy, Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6; evanj. Lk 1, 26-38.

 

21. DECEMBRA: Štvrtok po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Pies 2, 8-14 alebo Sof 3, 14-18a; responz. Plesajte, spravodliví v Pánovi, spievajte mu novú pieseň, Ž 33, 2-3. 11-12. 20-21; evanj. Lk 1, 39-45.

Spomienka sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.

 

22. DECEMBRA: Piatok po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. 1 Sam 1, 24-28; responz. Srdce mi plesá v mojom Bohu, Ž: 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d; evanj. Lk 1, 46-56.

 

 

23. DECEMBRA: Sobota po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Mal 3, 1-4. 23-24; responz. Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie, Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14; evanj. Lk 1, 57-66.

Spomienka sv. Jána Kentského, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.

Zakazujú sa všetky iné večerné omše, aj pohrebná.

 

24. DECEMBRA: 4. adventná nedeľa. Rúcho fialové. 1. čít. 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; responz. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky, Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29; 2. čít. Rim 16, 25-27; evanj. Lk 1, 26-38.

KONČÍ SA ADVENTNÉ OBDOBIE.

 

24. DECEMBRA: Nedeľa večer: Narodenie Pána. Slávnosť. Rúcho biele. Omša na vigíliu. 1. čít. Iz 62, 1-5; responz. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky, Ž 89, 4-5. 16-17. 27+29; 2. čít. Sk 13, 16-17. 22-25; evanj. Mt 1, 1-25. alebo kratšie Mt 1, 18-25.

Vo všetkých omšiach, ktoré sa slávia dnes večer, v noci a zajtra, sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny...“ pokľakne na jedno koleno, keď sa Vyznanie viery recituje, na dve kolená, keď sa spieva.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa všetky iné večerné omše, aj pohrebná.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
1