14. decembra 2017
Čítaní: 138
KN 50/2017 | Liturgia
Svedok
Homília TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - B

 Do kontextu, v ktorom zaznieva, že Slovo sa stalo telom, nápadne vstupuje postava Jána Krstiteľa, či už ako Pánovho predchodcu, alebo toho, kto vydáva svedectvo o Pánovi. O Jánovi Krstiteľovi sa v dnešnom evanjeliu dozvedáme tri základné charakteristiky: žije v spojení s Bohom, nie je svetlom, je svedkom o svetle.

Aký je dôvod a zmysel jeho svedectva? „Aby skrze neho všetci uverili.“ Potreba uveriť je jednou z často sa opakujúcich tém v Evanjeliu podľa Jána. Ten, kto uverí a prijme zasiate slovo do svojho srdca, stáva sa aktuálnym svedkom veľkých Božích diel. Okrem viery je ďalším zmyslom skutočnosť, že človek ešte hlbšie preniká do dialógu s Bohom a nachádza pravdu vo svojom živote. Podobne ako Ján Krstiteľ, aj my, ak svedčíme o Pánovi, posilňujeme vieru seba aj iných a prichádzame bližšie k Bohu, lepšie ho spoznávame.

Každoročne si pripomíname udalosť slávneho počatia a narodenia Ježiša, keď sa Slovo stalo telom. Aj v našej dobe neustále potrebujeme človeka, poslaného od Boha, ktorý o tom bude vydávať svedectvo iným. Slovo je spoznané práve vtedy, keď ľudia dajú svoj hlas a budú o ňom hovoriť. Aj keď za cenu, že môžu riskovať azda aj potupenie, prenasledovanie či pohanenie.

Ján Krstiteľ bol predvedený pred vrchnosť. Podobne aj Ježiš je na konci evanjelia predvedený pred veľradu. Môžeme však povedať, že každý veriaci človek je často predvedený a vypočúvaný s jediným motívom – vyznať, alebo zaprieť svoju vieru.

My sme tí, ktorí podobne ako Ján Krstiteľ dávajú hlas slovu. My sme tí, ktorí musia svedčiť o Pánovi. Je zaujímavé, že dnešné evanjelium nehovorí v minulom, ale v prítomnom čase. Nepíše: „Toto bolo Jánovo svedectvo,“ ale „Toto je Jánovo svedectvo.“ Odkaz je aktuálny stále a teraz. Svedok je totiž ten, kto vidí, uchováva to a odovzdáva iným.

Ľubomír Majtán
Páčilo sa :
1