8. februára 2004
Čítaní: 345
KN 6/2004 | Listáreň
Čo znamená rytier Rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme?
Vážená redakcia, vlani (KN 40/2003) ste písali o tom, že ThLic. Ján Košiar, redaktor slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, bol poctený titulom rytier Rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme. Môžete nám objasniť, akú má toto ocenenie tradíciu, prípadne aké posolstvo má ocenený šíriť ďalej? Ďakujem za odpoveď. Terézia R., Bratislava

Milá pani Terézia,
posielam Vám srdečný pozdrav z Vatikánu a rád Vám, ako aj ďalším čitateľom KN poviem o ocenení, ktorého sa mi dostalo. 
Rád Božieho hrobu vznikol z kresťanského spoločenstva kanonikov, ktorí sa roku 1099 zoskupili pri Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme. Spoločenstvo malo výslovne náboženský charakter s cieľom chrániť pútnikov vo Svätej zemi. Obrady pasovania rytierov sa rozšírili aj do rozličných európskych krajín, kde sa rytieri a kanonici uchýlili po zániku Latinského cisárstva v Jeruzaleme. Začiatkom 15. storočia rytierov vzali do ochrany rímski pápeži a spoločenstvu udelili štatút rytierskeho rádu. Výlučné privilégium prijímať doň nových rytierov dostal kustód Svätej zeme.
V novšej histórii sa za významný dátum považuje rok 1847, keď pápež Pius IX. bulou Nulla celebrior zrevidoval jeho štatút a poveril ho úlohou podporovať a pomáhať práve zriadenému Latinskému patriarchátu v Jeruzaleme. Pápež Lev XIII. v ráde ustanovil aj dámy.
Štatút obnoveného rádu z roku 1868 bol viac ráz revidovaný. Súčasnú konštitúciu schválil pápež Ján Pavol II. roku 1996. Na čele stojí veľmajster, ktorého vymenúva pápež z radov kardinálov. V súčasnosti je ním kardinál Carlo Furno. Druhým najvyšším predstaviteľom - veľkým priorom - je latinský patriarcha Jeruzalema, ktorým je Mons. Michel Sabbah. Miestodržiteľstiev, teda základných skupín členov, je na celom svete okolo 50 a majú asi 20 000 členov - rytierov a dám.
Rytier Rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme sa v súčasnosti chápe ani nie ako čestný titul či vyznamenanie, ale skôr ako členstvo v združení veriacich, najmä laikov (kňazov a biskupov je v ňom veľmi málo). Jeho hlavným sídlom je Vatikán. Rytierom (dámou) sa veriaci kresťan katolík stáva investitúrou, teda slávnostným prijatím. 
Rád Svätého hrobu v Jeruzaleme je pod ochranou Svätej stolice a v súčasnosti má dva hlavné ciele: 
1. upevňovať a posilňovať vo svojich členoch praktizovanie kresťanského života vo vernosti Svätému Otcovi podľa učenia Cirkvi,
2. podporovať diela a inštitúcie Katolíckej cirkvi vo Svätej zemi, osobitne Latinský patriarchát v Jeruzaleme.
To predpokladá veľkodušné angažovanie sa v prospech kresťanov žijúcich vo Svätej zemi a úsilie o spravodlivosť a pokoj. Všetky dobročinné diela rádu majú svoj základ v duchovnom živote jeho členov a praktický život viery musí byť príkladný v rodinnom prostredí, na pracovisku, v živote farnosti i diecézy. Viac informácií možno nájsť na oficiálnej stránke rádu (v taliančine) na adrese www.oessg-gm.net.

JÁN KOŠIAR
Páčilo sa :
0