8. februára 2017
Čítaní: 441
KN 6/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 6/2017
  • Vdp. Mgr. Peter Hluzák, dekan a farár v Rajci, sa 24. febru­ára dožíva 50 rokov.
  • Vdp. Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa 23. februára dožíva 65 rokov.
  • O. ThDr. PaedDr. Štefan Kopčák, PhD., farár v Davidove, sa 21. februára dožíva 50 rokov.
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0