8. februára 2017
Čítaní: 139
KN 6/2017 | Oznamy
Oznamy 6/2017

Cyklus seminárov
Semináre Zbav nás zlého minulý rok obohatili takmer tisíc účastníkov. Pre veľký záujem sme sa rozhodli pokračovať v tejto práci a otvárame ďalší cyklus seminárov, hľadajúcich odpovede súvisiace s témou duchovného boja Zbav nás zlého, s Jozefom Marettom. Prvý seminár z nového cyklu sa uskutoční 24. – 26. marca v hoteli Javorná na Drienici pri Sabinove. Podujatie bude hudobne sprevádzať spoločenstvo Marana Tha. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.vyveska.sk alebo na 0905/ 635380.
Erik Zbiňovský

 

Duchovné cvičenia
Diecézny katechetický úrad Spiš­skej diecézy pozýva učiteľov náboženstva, katechétov, katolíckych učiteľov, animátorov, vychovávateľov a členov pastoračných rád farností na duchovné cvičenia na tému Milosrdenstvo na dosah. Uskutočnia sa 10. – 12. marca v rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Exercície povedie rektor Svätyne Božieho milosrdenstva Vladimír Peklanský SAC. Prihláška je dostupná na adrese www. dkuspis.sk a je potrebné ju poslať do 28. februára na e-mailovú adresu dkuspis@dkuspis.sk alebo sa prihlásiť telefonicky na čísle 053/ 4462571.
Marián Majzel

 

Modlitbové popoludnie
Srdečne pozývame na modlitbové popoludnie k úcte Matky všetkých národov, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. marca v Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove. Začiatok podujatia je plánovaný o 14.00 hod. Po Svätej hodine bude nasledovať prednáška P. Paula M. Sigla na tému Sto rokov Fatimy – naša cesta k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Podrobnejšie informácie o modlitbovom popoludní nájdete na internetovej stránke www.mvn.sk.
Julian Sedláková

Páčilo sa :
1