6. februára 2018
Čítaní: 377
KN 6/2018 | Súťaže
Výhercovia predplatiteľskej súťaže KN sú známi
Vianočná predplatiteľská súťaž prebiehala v Katolíckych novinách od KN 44/2017. Do súťaže boli zaradení nielen noví predplatitelia, ale všetci, ktorí uhradili predplatné na rok 2018 najneskôr do 15. januára 2018. Celkový počet predplatiteľov zapojených do žrebovania bol 33 943. Počet nových odberateľov, ktorí sú prihlásení od januára 2018, je 1 105. Pri žrebovaní boli v osudí lístky s identifikačným číslom predplatiteľa, na základe ktorého bola potom totožnosť výhercu dešifrovaná podľa databázy KN. Výhercov predplatiteľskej súťaže žrebovali Andrej Ilavský, výkonný riaditeľ MSC Suzuki Slovensko o. z. (na snímke vľavo), a šéfredaktor KN Igor Hanko (uprostred). Na priebeh žrebovania dohliadal notár Jozef Opatovský (vpravo). 
–RED–
SNÍMKA: ERIKA LITVÁKOVÁ
Páčilo sa :
2