15. februára 2017
Čítaní: 274
KN 7/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 7/2017
  • Vdp. Rudolf Németh, kňaz Nitrianskej diecézy na odpočinku v Bratislave, sa 2. marca dožíva 70 rokov.
  • O. Mgr. Jozef Vojtila CSsR, člen rehoľného spoločenstva v monastieri Najsvätejšej Trojice v Stropkove, sa 2. marca dožíva 50 rokov.
  • O. Klaus Metsch, pôsobiaci v Berlíne, Drážďanoch a Lipsku, sa 3. marca dožíva 75 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0