15. februára 2017
Čítaní: 147
KN 7/2017 | Oznamy
Oznamy 7/2017

Duchovná obnova pre mladých mužov
Bratia bosí karmelitáni pozývajú mladých mužov na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania pod názvom Zaviedol som vás do zeme Karmelu. Duchovná obnova sa uskutoční v jednom z karmelitánskych kláštorov na strednom Slovensku v okolí Banskej Bystrice 24. – 26. februára. Kontaktná osoba: páter Dušan. Na duchovnú obnovu sa môžete prihlásiť na e-mailovej adre-
se: povolanie.karmel@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0948/ 919700.
Stanislav Jaloviar OCD

 

Duchovné cvičenia Kruciaty
V rekolekčnom dome otcov pallotínov vo farnosti Smižany sa 3. až 5. marca uskutočnia duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia človeka. Téma duchovných cvičení je Milosrdní ako Otec. Prihlasovať sa treba do 26. februára na kontakt: Margita Kočišová, telefón: 0944/ 546014 alebo e-mail: margitakocisova@gmail.com. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.kruciata.sk.
Jozef Heske

 

Oprava
V predchádzajúcom čísle Katolíckych novín sme omylom uviedli, že Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa 23. februára dožíva 65 rokov. V skutočnosti pán rektor dovŕši už sedemdesiatku. Jubilantovi sa ospravedlňujeme a želáme veľa Božieho požehnania.
–RED–

Páčilo sa :
0