15. februára 2017
Čítaní: 86
KN 7/2017 | Titulná strana
Snúbencov krášli očakávanie a vernosť

So zaľúbenými aj snúbencami sa spája 14. február. No treba si hlbšie všimnúť odkaz a svedectvo svätého Valentína pre súčasnú dobu, že láska a vzájomná náklonnosť dvoch do seba „zahľadených“ ľudí, muža a ženy, sa má rozvíjať v zhode so zámerom Stvoriteľa. Cirkev v každej dobe aj napriek mnohým ťažkostiam usmerňuje vzájomný vzťah milujúcich sa ľudí, aby navzájom rešpektovali ľudskú dôstojnosť a z nej vyplývajúci vzťah úcty a dôvery, z ktorého pramení vernosť.   

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: WWW.ISTOCKPHOTO.COM
Páčilo sa :
0