15. februára 2017
Čítaní: 211
KN 7/2017 | Vatikán
Zvykli sme si na nadávky

Pápež František sa pri modlitbe Anjel Pána 12. februára zameral na úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš v reči na vrchu snažil pomôcť svojim poslucháčom nanovo pochopiť Mojžišov zákon.
„Ježiš prišiel, aby dal naplnenie Božiemu zákonu a vyhlásil ho definitívnym spôsobom až do posledného písmenka. Osobitne v dnešnom evanjeliu si Ježiš berie do pozornosti tri aspekty, tri prikázania týkajúce sa vraždy, cudzoložstva a prísahy.
Pokiaľ ide o prikázanie ,nezabiješ‘, potvrdzuje, že sa porušuje nielen skutočnou vraždou, ale aj takými formami správania, ktoré urážajú dôstojnosť ľudskej osoby, vrátane osočujúcich slov. Urážka – nuž, sme navyknutí nadávať, je to, ako povedať ,dobrý deň‘. Kto nadáva bratovi, vo svojom srdci brata zabíja. Prosím, nenadávajme! Nič tým nezískame.
Ďalšie naplnenie sa týka manželského zákona. Cudzoložstvo sa považovalo za porušenie vlastníckeho práva muža na ženu. Ježiš však ide ku koreňu zla. Tak ako sa prichádza k vražde cez osočovania, urážky a nadávky, tak sa pri­chádza k cudzoložstvu cez chamtivé úmysly voči nejakej žene, ktorá nie je vlastnou manželkou. Cudzoložstvo, tak ako krádež, korupcia a všetky ostatné hriechy, sa najprv rodí v našom vnútri, potom sa uskutočňuje konkrétne.
Ježiš ďalej hovorí učeníkom, aby neprisahali, keďže prísaha je znakom neistoty a dvojtvárnosti v medziľudských vzťahoch. Sme však, naopak, povolaní nastoliť medzi nami atmosféru čistoty a vzájomnej dôvery, aby sme tak mohli byť považovaní za úprimných bez potreby uchyľovať sa k vyšším zásahom nato, aby nám uverili. Nedôvera a vzájomná podozrievavosť vždy ohrozujú pokoj.“
 

–VRSK–
Páčilo sa :
0