26. februára 2006
Čítaní: 11 261
KN 8/2006 | Listáreň
Čo znamená symbol ryby?
Na autách často vidno nálepku ryby – je to katolícky symbol a lepia si ho veriaci šoféri? Počula som totiž, že ide o znak nejakej sekty. Je to pravda? ALEXANDRA MIKULOVĎ, Bratislava

Ryba je starobylý symbol, siahajúci až do prvopočiatkov Cirkvi. Je to symbol samého Krista a identifikácie kresťanov. Ryba – po grécky ichthys – je kryptogram so začiatočnými písmenami slov vyznania viery: Iesous Christos, Theou hYos, Soter (Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ). Takéto skryté významy boli veľmi dôležité ako poznávacie znamenie v časoch prenasledovania kresťanov. Motív ryby má oporu aj vo Svätom písme – zaznel z Ježišových úst, keď práve spomedzi rybárov povolal prvých učeníkov: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí” (Mt 4, 19). 
Za zobrazeniami rýb teda netreba hľadať nijakú sektu. Pokiaľ ide o symboly na autách, skutočne sa intenzívne rozširuje ich výskyt v rôznych výtvarných a technických zhotoveniach. Veriaci vodiči, ba i cyklisti, sa aj takto hlásia k ideálom kresťanstva a preukazujú skutočnosť, že napriek mnohostrannej politickej nepriazni sú tieto ideály stále živé. Ide najmä o iniciatívu organizácie nemeckých katolíkov Renovabis, ktorá tento symbol rozširuje ako výraz trvalého a vzrastajúceho manifestovania kresťanskej príslušnosti mnohých ľudí najrôznejších vrstiev a krajín Európy. Pravdu však majú aj niektorí motoristi, ktorí vysvetľujú, že rybku majú ako znak ochoty nezištne pomôcť blížnemu. Nech teda tento výraz kresťanskej lásky vydrží čo najdlhšie – a nielen na autách, ale aj v srdciach.

 

PhDr. MARIAN VESELÝ
Páčilo sa :
11