22. februára 2017
Čítaní: 281
KN 8/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 8/2017
  • Vdp. Ján Nagy, dekan a farár v Horných Turovciach, sa 11. marca dožíva 60 rokov.
  • P. Bernard Wiktor Józef Gorczynski OCD, duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Košice-Lorinčík, sa 5. marca dožíva 65 rokov.
  • Vdp. Mgr. Gustáv Botúr, kaplán v Námestove, sa 11. marca dožíva 50 rokov.
     
Jubilantom Želáme hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0