22. februára 2017
Čítaní: 80
KN 8/2017 | Titulná strana
Už je navždy s Pánom

Cirkev na Slovensku sa 16. februára rozlúčila s emeritným biskupom Jozefom Zlatňanským. Zádušnú svätú omšu v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach celebroval predseda KBS Stanislav Zvolenský. Nitriansky biskup Viliam Judák v homílii zdôraznil, že biskup Zlatňanský sa počas aktívneho života, ale aj v časoch slabosti a choroby zveril do Božích rúk: „,Spúšťal siete‘ dôverujúc v Božiu pomoc. Veril, že Ježiš je Dobrý pastier, ktorý nás vedie aj tmavou dolinou. Jeho palicou je kríž, ktorým nás vyvádza z údolia smrti do krajiny Zmŕtvychvstania. Aj v tejto nádeji si mohol otec biskup umiestniť nápis na pomník, kde si pripravil miesto na uloženie telesných pozostatkov: Potom budeme navždy s Pánom.“

sNÍMKA: peter zimen
Páčilo sa :
0