27. februára 2013
Čítaní: 118
KN 9/2013 | Listáreň
Kňaz Alojz Žemla bol v totalite robotníkom i tlmočníkom
Jeden z trojice primiciantov, ktorí 6. augusta 1939 slávili svätú omšu vo svojej rodnej obci Trakovice, bol Alojz Žemla. Tento vzácny kňaz a svedok viery by sa 4. februára doŽil sto rokov

Na svojho rodáka spomínali trakovickí veriaci 3. februára pri svätej omši, ktorú celebroval Alojz Lackovič. Na spomienkovej udalosti sa zúčastnil aj správca farnosti Bučany Ján Bašo, rektor miestneho Kos­tola sv. Štefana, kráľa, Jozef Gábriš, výpomocný duchovný Peter Valent a salezián Juraj Kyseľ.
Alojz Žemla sa narodil 4. februára 1913 v Trakoviciach. Maturoval v roku 1933 v Kláštore pod Znievom. Neskôr ho predstavení vyslali študovať na Pápežskú gregoriánsku univerzitu v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal v decembri 1938. V auguste 1939 spolu s ďalšími dvomi trakovickými novokňazmi Pavlom Drgoňom a Štefanom Krajčovičom slúžil primičnú svätú omšu za účasti tisícov veriacich. V rokoch 1940 – 1943 učil v trnavskom seminári. V roku 1944 sa habilitoval na nemecký a francúzsky jazyk a po preložení do Komárna si osvojil aj maďarčinu. Po zlých skúsenostiach s komunistickým režimom sa v roku 1953 pokúsil emigrovať na Západ. Pri úteku ho však zadržali a v súdnom procese odsúdili za velezradu na pätnásť rokov tvrdého žalára. V roku 1960 bol prepustený, avšak zbavený možnosti duchovnej služby. Tento vzdelaný kňaz a vynikajúci kazateľ pracoval ako stavebný robotník. Neskôr, keď sa jeho nadriadení dozvedeli ako skvele ovláda cudzie reči, využívali ho ako tlmočníka. Zomrel v roku 1996 ako 83-ročný.
 

IVAN ŠIPKOVSKÝ
Snímka: archív Petra Lackoviča
Páčilo sa :
0