1. marca 2017
Čítaní: 68
KN 9/2017 | Titulná strana
Buďme pôstnym darom pre Boha a človeka

Vstúpením do Pôstneho obdobia nás Boh pozýva stíšiť sa, aby sme sa dokázali zaodiať milosrdenstvom a pokáním. Vyzýva nás, aby sme si roztrhli rúcho svojej pýchy, obrátili svoju tvár k Bohu, a tak otvorili srdcia na potreby blížnych. Dnešná spoločnosť sa nevyhýba slovu pôst, ale neraz mu dáva odlišný význam. Má na mysli diétu, ktorú človek podstúpi zo zdravotných alebo z estetických dôvodov. Je však dôležité ustavične pripomínať, že pôst je na prvom mieste náboženským úkonom. Je zrieknutím sa dobrých vecí z vyššej pohnútky.                                                                                                             

ilustračná sNÍMKA: tasr/roman hanc
Páčilo sa :
0