1. marca 2017
Čítaní: 360
KN 9/2017 | Oznamy
Jubileá kňazov 9/2017
  • Vdp. Jozef Nociar, kňaz Banskobystrickej diecézy na odpočinku v Sliači, sa 13. marca dožíva 70 rokov.
  • P. Mgr. Anton Majerčák OFMCap, rektor Kostola Panny Márie Fatimskej v Hriňovej--Raticovom Vrchu, sa 15. marca dožíva 50 rokov.
  • Don Ján Tocký SDB, kňaz rehoľnej spoločnosti na odpočinku, si 18. marca pripomína 50. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. ThLic. Donát Čarnogurský, farár vo Vyšnom Slavkove, sa 17. marca dožíva 50 rokov.
  • Vdp. Mgr. Václav Galo, dekan Jasovsko-turnianskeho dekanátu a farár vo Vyšnom Medzeve, sa 12. marca dožíva 55 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0