2. marca 2018
Čítaní: 66
KN 9/2018 | Mladým
Maturovať z angličtiny bude až 83 percent žiakov

 Externá maturita čaká v aktuálnom školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Maturanti budú testy písať od 13. do 16. marca. Najviac maturantov bude tradične skladať skúšku dospelosti zo slovenského jazyka a z literatúry – 40 259. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra ako vyučovacieho jazyka bude písať test a slohovú prácu 1 836 žiakov. Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov. Spolu 1 843 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským absolvuje navyše maturitu z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 
Záujem o matematiku rastie
Matematiku si ako maturitný predmet vybralo 6 153 stredoškolákov, čo predstavuje približne 14 percent ich celkového počtu. „Pozitívne vnímam fakt, že v tomto školskom roku si matematiku, ktorá je voliteľným predmetom, vybralo viac maturantov ako vlani,“ uviedla v tejto súvislosti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. V minulom roku maturovalo z matematiky 4 621 žiakov.
 
Dominancia angličtiny
Medzi cudzími jazykmi potvrdila svoje dominantné postavenie angličtina, keď v rámci všetkých troch úrovní náročnosti (B1, B2 a C1) si ju zvolilo 36 376 maturantov, čo predstavuje 83,4 percenta z ich celkového počtu. Vlani sa na maturitu z angličtiny prihlásilo 30 815 stredoškolákov. V poradí druhým cudzím jazykom podľa výberu maturantov je opäť nemčina, ktorú si zvolilo 3 397 žiakov, teda 7,8 percenta. Nasleduje ruština s 878, francúzština s 33, španielčina s 13 a taliančina s 3 maturantmi. Informácie vyplývajú z údajov nahlásených Národnému ústavu certifkovaných meraní vzdelávania.
–JL–
Páčilo sa :
0