28. mája 2009
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 312
28. mája 2009
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

28. mája 2009
Čo sú to etické komisie a na čo slúžia? Ide o skupiny odborníkov viacerých profesií (lekári, zdravotné sestry, výskumníci, filozofi, právnici, [...]
KN 22/2009
Čítaní: 312
9. apríla 2009
Kedy vznikli pojmy kultúra života a kultúra smrti a čo vyjadrujú? Oba termíny sa rozšírili od roku 1995, keď vyšla encyklika Jána Pavla II. [...]
KN 15/2009
Čítaní: 58
19. marca 2009
V morálke bežní ľudia často vidia poslušnosť nanúteným normám. No existuje aj názor, že „morálka je dar z lásky”. Žiaľ, mnohí ľudia [...]
KN 12/2009
Čítaní: 85

23. februára 2009
Prečo je potrebné hovoriť osobitne o bioetike? Nestačí sa riadiť katechizmom a Desatorom? Bioetika sa zaoberá závažnými, často až chúlostivými [...]
KN 8/2009
Čítaní: 219
5. februára 2009
Problematiku bioetiky si väčšinou spájame len so začiatkom a koncom ľudského života. V skutočnosti však zahŕňa viac oblastí a vedných odborov. [...]
KN 6/2009
Čítaní: 204
11. októbra 2007
Podľa vyjadrenia predsedníčky Ústavného súdu SR Ivety Macejkovej súd do konca roka rozhodne vo veci tzv. interrupčného zákona. Preto je vhodný [...]
KN 41/2007
Čítaní: 49

11. októbra 2007
1920 – Lenin zaviedol v Sovietskom zväze potraty bez obmedzenia. 1935 – Nacistické Nemecko zmenilo svoje rasistické zákony, aby [...]
KN 41/2007
Čítaní: 388
11. októbra 2007
Vnútromaternicový vývin človeka trvá spravidla 280 dní, čo je 40 týždňov, 10 lunárnych mesiacov alebo 9 kalendárnych mesiacov. 8. týždeň [...]
KN 41/2007
Čítaní: 206
11. októbra 2007
MUDr. Marek Dráb II. gynekologicko-pôrodníckA klinika LF UK a FNsP Bratislava-Ružinov Človek, ktorý prijíma život ako dar, nemá [...]
KN 41/2007
Čítaní: 282