11. októbra 2007
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 69
11. októbra 2007
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2501

11. októbra 2007
Kedy a ako ste sa rozhodli stať manželmi? Monika: Chodili sme spolu tri roky. Pôvodne mala byť svadba po Vianociach v roku 1984, nakoniec sa [...]
KN 41/2007
Čítaní: 69
11. októbra 2007
K 31. decembru 2006 mala Slovenská republika 5 393 637 obyvateľov. Narodilo 53 904 živých detí a zomrelo 53 301 osôb. Uzavretých bolo 25 939 [...]
KN 41/2007
Čítaní: 67
11. októbra 2007
Nijaká vedná disciplína sa nedotýka tak priamo ľudského života a jeho hodnôt ako medicína. Nové druhy liečby a rozvoj diagnostiky si však [...]
KN 41/2007
Čítaní: 66

11. októbra 2007
V devätnástom týždni tehotenstva nás genetička informovala, že naše dieťa sa pravdepodobne narodí s postihnutím. Keď sa diagnóza – rázštep [...]
KN 41/2007
Čítaní: 47