6. mája 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 0
6. mája 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2603

6. mája 2001
Vzor Dobrého pastiera Moja predstava z detstva sa však postupne začala meniť. Uvedomila som si, že Pán Ježiš hovorí o Dobrom [...]
KN 18/2001
Čítaní: 0
29. apríla 2001
Od Petra po Jána Pavla II. Viete, že od Petra, prvej hlavy Cirkvi, až po Jána Pavla II. uplynulo skoro 2 000 rokov? V tomto období viedlo [...]
KN 17/2001
Čítaní: 0
22. apríla 2001
Čo je oktáva? Oktáva je latinský výraz pre osem dní. Znamená predĺženie slávenia slávnosti počas celého nasledujúceho týždňa vrátane ôsmeho dňa. [...]
KN 16/2001
Čítaní: 0

15. apríla 2001
Najväčší sviatok Ktorý je najväčší sviatok v roku? Na túto otázku možno mnohí odpovedia: „Vianoce, lebo vtedy dostávame najviac [...]
KN 15/2001
Čítaní: 0
8. apríla 2001
Trest ukrižovania Rimania prevzali ukrižovanie od Peržanov. Trestali ním najmä zločincov. Učenec Cicero ho nazýval [...]
KN 14/2001
Čítaní: 0
8. apríla 2001
(legenda) Ľudia putovali so svojimi krížmi. Lopotili sa s ťažkými bremenami, občas si vzdychli, no kríže niesli ďalej. Pre jedného človeka bol [...]
KN 14/2001
Čítaní: 111

1. apríla 2001
Koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi? (Mt 18, 21) Stále mám počúvať o odpúšťaní? Mňa sa to predsa netýka! Ja sa s nikým [...]
KN 13/2001
Čítaní: 0
25. marca 2001
Naša cesta púšťou pokračuje ďalším týždňom. Počas nášho putovania sme sa usilovali naplno prežívať každý deň, ktorý nám Boh dal. [...]
KN 12/2001
Čítaní: 0
25. marca 2001
Sviatosť zmierenia je pre nás možnosťou vrhnúť sa do odpúšťajúcej náruče nášho nebeského Otca. A to je dôvod na oslavu. Po [...]
KN 12/2001
Čítaní: 34