15. júna 2011
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 218
15. júna 2011
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

15. júna 2011
Hneď v úvode encykliky Ján XXIII. vysvet­ľuje, že hoci vlastnou úlohou Cirkvi je viesť ľudí k svätosti, nemôže zároveň nedbať aj [...]
KN 24/2011
Čítaní: 218
2. novembra 2010
Drahí seminaristi, v decembri 1944, keď ma povolali do vojenskej služby, veliteľ roty sa každého z nás pýtal, akú profesiu by sme chceli [...]
KN 43/2010
Čítaní: 219
21. mája 2009
Svätý Otec tohtoročné posolstvo k dňu médií adresoval predovšetkým mladým ľuďom, „ktorí vyrastajú v úzkom kontakte s novými komunikačnými [...]
KN 21/2009
Čítaní: 197

3. januára 2008
V zdravom rodinnom živote môže človek okúsiť základné zložky pokoja: spravodlivosť a lásku medzi bratmi a sestrami, úlohu autority predstavovanej [...]
KN 1/2008
Čítaní: 230
3. januára 2008
V zdravom rodinnom živote môže človek okúsiť základné zložky pokoja: spravodlivosť a lásku medzi bratmi a sestrami, úlohu autority predstavovanej [...]
KN 1/2008
Čítaní: 0
6. decembra 2007
Drahí bratia a sestry, v každodennom víre povinností ľahko strácame orientáciu v tom, čo je v živote najdôležitejšie. Začínajúca sa príprava na [...]
KN 49/2007
Čítaní: 211

18. októbra 2007
Drahí bratia a sestry! V náročnom diele evanjelizácie nás posilňuje a sprevádza istota, že on, Pán žatvy, je s nami a bez ustania vedie svoj [...]
KN 42/2007
Čítaní: 183
2. augusta 2007
Milí veriaci, v dňoch 11. – 16. júna sme my biskupi Slovenska vykonali návštevu Ríma zvanú ad limina apostolorum, čiže návštevu pri [...]
KN 31/2007
Čítaní: 157
17. mája 2007
„Drahí bratia a sestry, drahé matky a otcovia, drahé rodiny! Dnešné evanjelium zaznelo opäť ako posolstvo nádeje. Boh chce prísť k nám [...]
KN 20/2007
Čítaní: 221