9. mája 2007
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 42
9. mája 2007
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2501

9. mája 2007
„Komplexné výzvy, ktorým musí súčasná výchova čeliť, sú často spojené s rastúcim vplyvom médií v našom svete. Médiá, ako aspekt fenoménu [...]
KN 19/2007
Čítaní: 42
26. apríla 2007
Ctihodní bratia v biskupskej službe, drahí bratia a sestry! Každoročný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania je vhodnou príležitosťou [...]
KN 17/2007
Čítaní: 52
19. októbra 2006
Drahí bratia a sestry! Svetový deň misií, ktorý budeme sláviť v nedeľu 22. októbra, nám toho roku ponúka možnosť zamyslieť sa nad témou Láska [...]
KN 42/2006
Čítaní: 43

25. mája 2006
1. Milí bratia a sestry! V období slávenia štyridsiateho výročia skončenia Druhého vatikánskeho koncilu mi je potešením pripomenúť jeho dekrét o [...]
KN 21/2006
Čítaní: 40
4. mája 2006
Ctihodní bratia v biskupskej službe, drahí bratia a sestry, slávenie nastávajúceho Svetového dňa modlitieb za duchovné povolania je pre mňa [...]
KN 18/2006
Čítaní: 37
5. apríla 2006
Drahí mladí, keď sa s radosťou obraciam na vás, ktorí sa pripravujete na 21. svetový deň mládeže, ožíva vo mne spomienka na obohacujúce zážitky [...]
KN 14/2006
Čítaní: 116

12. marca 2006
Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je osobitne vhodným časom na vnútorné putovanie k tomu, ktorý je prameňom milosrdenstva. Je to putovanie, [...]
KN 10/2006
Čítaní: 41
12. februára 2006
Drahí bratia a sestry, na liturgickú spomienku Pan-ny Márie Lurdskej 11. februára 2006 sa bude sláviť 14. svetový deň chorých. Minulý rok sa [...]
KN 6/2006
Čítaní: 0
12. februára 2006
V čase, keď spolu s Cirkvou slávime 14. svetový deň chorých a vyjadrujeme svoj obdiv nielen trpiacim, ale aj všetkým, ktorí sa o nich s [...]
KN 6/2006
Čítaní: 45