22. januára 2006
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 83
22. januára 2006
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

22. januára 2006
Človek si uvedomuje seba samého, vie o sebe, že existuje, ale uvedomuje si aj svoje konanie. Vie aj to, že jeho skutky nemajú rovnakú mravnú [...]
KN 3/2006
Čítaní: 83
15. januára 2006
Dnes je prvý deň roka 2006, začiatok 14. roka od vzniku Slovenskej republiky, sviatok Matky Božej a Svetový deň pokoja. Práve s myšlienkou [...]
KN 2/2006
Čítaní: 58
15. januára 2006
Drahí bratia a sestry! Už je to viac ako 40 rokov odvtedy, ako sa skončil Druhý vatikánsky koncil, ktorého bohaté učenie sa rozšírilo do [...]
KN 2/2006
Čítaní: 59

1. januára 2006
Tradičným Posolstvom k Svetovému dňu pokoja sa chcem na začiatku nového roka pripojiť k srdečnému blahoželaniu všetkým ľuďom sveta, najmä tým, [...]
KN 1/2006
Čítaní: 43
4. decembra 2005
Milí bratia a sestry, na začiatku nového liturgického roka obraciame sa na Vás opäť pastierskym listom, ktorým si spolu s Vami chceme pripomenúť [...]
KN 49/2005
Čítaní: 65
23. októbra 2005
Najdrahší bratia a sestry! Svetový deň misií, toho roku venovaný Eucharistii, nám pomáha lepšie pochopiť „eucharistický“ zmysel [...]
KN 43/2005
Čítaní: 0

14. septembra 2005
Drahí bratia a sestry, oltárni spolubratia, pravdepodobne už nežije nikto, kto by si osobne pamätal na udalosť odohrávajúcu sa od 23. do 27. [...]
KN 37/2005
Čítaní: 55
7. augusta 2005
Drahí bratia a sestry! „Keď Cirkev slávi Eucharistiu, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania svojho Pána, vtedy sa táto najdôležitejšia udalosť [...]
KN 32/2005
Čítaní: 48
8. mája 2005
Drahí bratia a drahé sestry! V Jakubovom liste čítame: „Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to [...]
KN 19/2005
Čítaní: 73