6. júna 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 101
6. júna 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

6. júna 2018
Dobro, ktoré môžeme vykonať prostredníctvom peňazí, nemusí mať podobu čohosi materiálne [...]
KN 23/2018
Čítaní: 101
29. mája 2018
V celom kostole bola tma. V strede pred oltárom stál s mikrofónom náš seminárny prefekt Jozef Žvanda. [...]
KN 22/2018
Čítaní: 166
23. mája 2018
Pamätám si, že pri prehliadke gotickej katedrály sprievodca pri pohľade na klenbu a na množstvo lomených [...]
KN 21/2018
Čítaní: 246

16. mája 2018
      Neviem, či sa niekto zvykne podobným spôsobom zamyslieť aj nad sebou samým: Kde momentálne som? [...]
KN 20/2018
Čítaní: 112
7. mája 2018
Mnohé modlitby pri svätej omši sa začínajú oslovením: „Všemohúci a večný [...]
KN 19/2018
Čítaní: 149
30. apríla 2018
 V detstve nezažil tento človek vôbec žiadne prijatie v rodine, žiadnu nehu či lásku. Keď mal 7 rokov, jeho matka sa [...]
KN 18/2018
Čítaní: 238

26. apríla 2018
 Nad prvým článkom Vyznania viery: „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“ [...]
KN 17/2018
Čítaní: 144
18. apríla 2018
 Viera je záležitosťou srdca i úst: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: ,Ježiš je [...]
KN 16/2018
Čítaní: 305
9. apríla 2018
Modlitby vo forme „antifón“ majú staroveký pôvod. Svojimi koreňmi siahajú do 2. storočia, keď [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 173