21. januára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 134
21. januára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

21. januára 2001
 Ako tečie voda v koryte rieky, tak plynie čas. Nazývame ho filozofickou kategóriou, meraním dĺžky trvania, dávame mu rozličné definície. [...]
KN 3/2001
Čítaní: 134
14. januára 2001
Šebastián nebol Riman, pravdepodobne pochádzal z okolia Milána alebo z južného Francúzska. V 3. storočí však už slúžil v hlavnom meste ríše vo [...]
KN 2/2001
Čítaní: 65
14. januára 2001
Ide o slová Písma, nad ktorými sa majú kresťania zamýšľať počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Ten sa v tomto mesiaci koná v mnohých [...]
KN 2/2001
Čítaní: 33

14. januára 2001
V Indii som roku 1993 dostal knihu, ktorá sa tam stala bestsellerom. Jej titul bol Daddy, am I a Hindu? – Ocko, som hinduista? Táto otázka [...]
KN 2/2001
Čítaní: 67
14. januára 2001
Aby kresťania podporovali evanjelizáciu nových generácií ustavičným hľadaním jednoty, ktorú žiadal Kristus. Aby sa občianskou a [...]
KN 2/2001
Čítaní: 32
7. januára 2001
Ak chcete zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške... Ak chcete zistiť, čo znamená jeden mesiac, [...]
KN 1/2001
Čítaní: 44

1. januára 2001
Otče, večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista (porov. Jn 17, 3). Tieto slová sú [...]
KN 1/2001
Čítaní: 66