31. októbra 2004
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 45
31. októbra 2004
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

31. októbra 2004
tak ako každoročne v Katolíckych novinách č. 44 dostávajú pravidelní predplatitelia poštovú poukážku na predplatné KN na rok 2005 a ostatní [...]
KN 44/2004
Čítaní: 45
22. júna 2003
Rýchlo sa blížiacu návštevu Svätého Otca som v úvodníku minulého čísla nazval našou maturitou. Chcel som v ňom vyjadriť dve veci: že čas sa [...]
KN 25/2003
Čítaní: 45
25. mája 2003
nalejme si čistého vína a povedzme si, ako sa nám darí na dvojstrane Listárne. Najprv musíme konštatovať, že Vaša korešpondencia [...]
KN 22/2003
Čítaní: 37

28. októbra 2001
Po dlhšej pauze, vypĺňanej skôr prostredníctvom úvodníkov, Vás opäť pozdravujem aj touto osobnejšou formou. Krátky záblesk babieho leta [...]
KN 43/2001
Čítaní: 50
1. januára 2001
„A bola slávnosť – a bolo po slávnosti” – hovorí básnik. Z [...]
KN 1/2001
Čítaní: 59