9. novembra 2016
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 270
9. novembra 2016
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

9. novembra 2016
Vdp. Mgr. Ján Garaj, farár v Ludrovej, si 24. novembra pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Vdp. [...]
KN 45/2016
Čítaní: 270
4. novembra 2016
Vdp. Marián Holbay, farár v Zemianskych Kostoľanoch, sa 18. novembra dožíva 60 ro­kov. Vdp. [...]
KN 44/2016
Čítaní: 206
26. októbra 2016
Vdp. Mgr. Tibor Tasáry, správca farnosti v Uníne, sa 10. novembra dožíva 60 rokov. Vdp. Mgr. [...]
KN 43/2016
Čítaní: 388

19. októbra 2016
Vdp. Jozef Čeman, duchovný n. o. vo Vrícku, honorárny dekan, sa 30. októbra dožíva 95 rokov. [...]
KN 42/2016
Čítaní: 390
19. októbra 2016
24. OKTÓBRA: Pondelok 30. týždňa v Cez­ročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Ef 4, 32 [...]
KN 42/2016
Čítaní: 112
7. októbra 2016
Mons. Mgr. Jozef Slamka, kňaz n. o. v Bábe, sa 17. októbra dožíva 75 rokov. Vdp. ThLic. [...]
KN 40/2016
Čítaní: 193

21. septembra 2016
Vdp. ICDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD., farár vo Višňovom, sa 6. októbra dožíva 50 rokov. Vdp. Mgr. [...]
KN 38/2016
Čítaní: 162
14. septembra 2016
Vdp. JCLic. Ján Bederka, farár v Zavare, sa 28. sep­tembra dožíva 60 rokov. O. Eduard Novák, [...]
KN 37/2016
Čítaní: 352
7. septembra 2016
Vdp. Ferenc György, farár v Balogu nad Ipľom, sa 21. sep­tembra dožíva 65 rokov. Vdp. Peter Mlynka, [...]
KN 36/2016
Čítaní: 496