5. septembra 2016
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 303
5. septembra 2016
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

5. septembra 2016
Vdp. Mgr. Jozef Drobný, farár v Modrovej, sa 16. septembra dožíva 50 rokov. Vdp. Mgr. Jozef Markotán, [...]
KN 35/2016
Čítaní: 303
23. augusta 2016
Mons. PaedDr. Jozef Bohunický, farár v Hornej Strede, sa 7. septembra dožíva 60 rokov. JCLic. PaedDr. [...]
KN 34/2016
Čítaní: 664
10. augusta 2016
Vdp. Ľubomír Hudec, dekan a farár v Turčianskych Tepliciach, sa 26. augusta dožíva 60 rokov. Vdp. [...]
KN 32/2016
Čítaní: 430

3. augusta 2016
Vdp. plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD., biskupský vikár v Bratislave, si 17. augusta [...]
KN 31/2016
Čítaní: 188
27. júla 2016
Vdp. Mgr. Anton Grznár, kap­lán vo Veľkom Cetíne, sa 8. au­gusta dožíva 50 rokov. Mons. Dominik [...]
KN 30/2016
Čítaní: 437
22. júla 2016
O. Mgr. Alfonz Bocko, titulárny dekan a farár v Šarišskom Čiernom, sa 4. augusta dožíva 75 [...]
KN 29/2016
Čítaní: 970

15. júla 2016
Vdp. Mgr. Jozef Bahník, výpomocný duchovný v Novom Mes­te nad Váhom, sa 28. júla [...]
KN 28/2016
Čítaní: 459
6. júla 2016
P. Mgr. Milan Bubák SVD, správca farnosti v Bratislave-Petr­žalke, sa 19. júla dožíva 60 [...]
KN 27/2016
Čítaní: 770
30. júna 2016
Vdp. Miloslav Janovčík, du­chovný n. o. v Jasenove, sa 12. júla dožíva 65 rokov. Vdp. PaedDr. [...]
KN 26/2016
Čítaní: 465