20. apríla 2016
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 442
20. apríla 2016
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

20. apríla 2016
O. Mgr. Pavol Dancák, titulárny arcidekan s právom nosiť nábederník, výpomocný [...]
KN 16/2016
Čítaní: 442
13. apríla 2016
Mons. ThLic. Imrich Šišulák, výpomocný duchovný v Štiavnických Baniach, sa 28. [...]
KN 15/2016
Čítaní: 453
6. apríla 2016
Vdp. Mgr. Juraj Bunčiak, farár v Predmieri, sa 18. apríla dožíva 50 rokov. O. Juraj Danko st., [...]
KN 14/2016
Čítaní: 721

30. marca 2016
Vdp. Mgr. Marko Božik, honorárny dekan a farár v Oby­ciach, sa 14. apríla dožíva 70 rokov. [...]
KN 12-13/2016
Čítaní: 487
17. marca 2016
Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., farár v Brusne, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, [...]
KN 11/2016
Čítaní: 530
10. marca 2016
O. Mgr. Jozef Šoltýs ml., správca farnosti v Malom Lipníku, sa 26. marca dožíva 60 rokov. Vdp. [...]
KN 10/2016
Čítaní: 366

24. februára 2016
P. ThDr. Jozef Daniš SVD, PhD., kaplán v Nitre-kalvárii, sa 11. mar­ca dožíva 50 rokov. Mons. [...]
KN 8/2016
Čítaní: 248
23. februára 2016
O. ThDr. Juraj Bujňák, duchovný správca gréckokatolíckej misie v Mníchove, sa 4. marca [...]
KN 7/2016
Čítaní: 153
11. februára 2016
Vdp. JCLic. Matej Babčák, farár v Svinici, sa 23. februára dožíva 65 rokov. Vdp. ThDr. ICLic. [...]
KN 6/2016
Čítaní: 207