5. februára 2016
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 142
5. februára 2016
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

5. februára 2016
Mons. Peter Brodek, kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly a generálny vikár, si 16. februára [...]
KN 5/2016
Čítaní: 142
28. januára 2016
Vdp. Jozef Gajdo, farár v Boli, sa 10. februára dožíva 50 rokov. Vdp. Anton Novobilský, [...]
KN 4/2016
Čítaní: 158
21. januára 2016
Mons. Mgr. Jozef Adamkovič, riaditeľ DKÚ, rektor Kostola sv. Alžbety v Bratislave, sa 2. februára dožíva 50 [...]
KN 3/2016
Čítaní: 253

21. januára 2016
Mons. Mgr. Jozef Adamkovič, riaditeľ DKÚ, rektor Kostola sv. Alžbety v Bratislave, sa 2. februára dožíva 50 [...]
KN 3/2016
Čítaní: 0
14. januára 2016
Vdp. Mgr. Jaroslav Dulovec, pustovník Božieho milosrdenstva, sa 29. januára dožíva 60 rokov. Vdp. Ján [...]
KN 2/2016
Čítaní: 202
11. januára 2016
O. Mgr. Jozef Gača, prefekt kňazského seminára v Prešove, sa 17. januára dožíva 50 rokov. Vdp. [...]
KN 1/2016
Čítaní: 197

10. decembra 2015
Vdp. Mgr. Jozef Caban, farár v Lehote pod Vtáčnikom, sa 31. decembra dožíva 60 rokov. Vdp. JCLic. Peter [...]
KN 50/2015
Čítaní: 215
2. decembra 2015
Mons. Mgr. Jozef Dugas, dekan a farár v Prešove-Kráľovnej pokoja, sa 16. decembra dožíva 65 rokov. [...]
KN 48/2015
Čítaní: 167
16. novembra 2015
Vdp. Andrej Fogaš, výpomocný duchovný DKD vo Veľkom Šariši, sa 9. decembra dožíva 70 [...]
KN 47/2015
Čítaní: 244