4. júla 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 41
4. júla 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2501

4. júla 2018
V areáli Detského charitného domu sa už po štvrtýkrát v druhú júnovú nedeľu 2018 [...]
KN 27/2018
Čítaní: 41
4. júla 2018
Katolícke hnutie žien Slovenska aj tento rok od pôstneho obdobia až do júna vo farnostiach, v spoločenstvách, v [...]
KN 27/2018
Čítaní: 16
4. júla 2018
Chcela by som sa spýtať, či môžu deti čítať zo Svätého písma na detských svätých [...]
KN 27/2018
Čítaní: 24

4. júla 2018
Farnosť Novoť v polovici júna už po piatykrát zorganizovala púť do dvoch najnavštevovanejších [...]
KN 27/2018
Čítaní: 39
20. júna 2018
Na sviatok Najsvätejšej Trojice prijalo v Poprade prvýkrát Eucharistiu približne 230 detí. Svoj vzťah s [...]
KN 25/2018
Čítaní: 59
20. júna 2018
Aký postoj by mali mať zaujať veriaci pri modlitbe Otče náš? Môžu veriaci ostať sedieť, alebo by sa mali postaviť [...]
KN 25/2018
Čítaní: 44

20. júna 2018
  V historickom baníckom meste Gelnica sa už desiaty raz  konala Noc kostolov 2018. Piatok aj sobota sa niesla v ekumenickom [...]
KN 25/2018
Čítaní: 28
20. júna 2018
Krásne a požehnané odpoludnie prežili veriaci z Považského Chlmca a Divinky, ktorí sa zúčastnili [...]
KN 25/2018
Čítaní: 52
20. júna 2018
Milí čitatelia, ďakujeme za priazeň, ktorú k nám prechovávate. Vaše slová sú pre [...]
KN 25/2018
Čítaní: 55