8. marca 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 91
8. marca 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

8. marca 2017
Láske medzi mužom a ženou, ktorá sa nerodí z myslenia a vôle, ale istým spôsobom je [...]
KN 10/2017
Čítaní: 91
1. marca 2017
Vo svojej krátkej správe o pokúšaní (porov. Mk 1, 13) predstavil evanjelista Marek paralelu [...]
KN 9/2017
Čítaní: 103
22. februára 2017
V posvätnom tichu, ako ho cítim vložené na dlažbu tohto chrámu, mäkne môj krok, čo dochádzam sem [...]
KN 8/2017
Čítaní: 81

15. februára 2017
Druhý vatikánsky koncil nadviazal na tradíciu a posvietil novým svetlom na úlohu Kristovej Matky [...]
KN 7/2017
Čítaní: 122
8. februára 2017
Ruženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho Ducha, je [...]
KN 6/2017
Čítaní: 82
2. februára 2017
V tom okamihu Lucia vykríkla: „Pozrite sa, slnko!“ Aké uchvacujúce, nikdy nevídané [...]
KN 5/2017
Čítaní: 339

25. januára 2017
I Keby sa Tvoje rúcho podobalo prvým snehom Tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny Tvoje rúcho [...]
KN 4/2017
Čítaní: 67
18. januára 2017
Podanie hovorí, že Kvetná nedeľa je najšťastnejším dňom v roku, lebo vtedy Rimanovo srdce nepozná [...]
KN 3/2017
Čítaní: 89
11. januára 2017
Sedával až celkom hore na schodišti pri bočnom vchode do Chrámu Santa Maria Maggiore v Esquiline. O tomto [...]
KN 2/2017
Čítaní: 198