14. decembra 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 492
14. decembra 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2466

14. decembra 2017
 18. DECEMBRA: Pondelok po 3. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Jer 23, 5-8; responz. V jeho dňoch bude [...]
KN 50/2017
Čítaní: 492
14. decembra 2017
 ÚVODNÝ SPEV Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je [...]
KN 50/2017
Čítaní: 524
14. decembra 2017
 Do kontextu, v ktorom zaznieva, že Slovo sa stalo telom, nápadne vstupuje postava Jána Krstiteľa, či už ako [...]
KN 50/2017
Čítaní: 135

6. decembra 2017
Ján Krstiteľ je zaujímavou osobou. Jeho slovo a príklad priťahovali ľudí. Môžeme povedať, že ich dokonca [...]
KN 49/2017
Čítaní: 111
6. decembra 2017
 11. DECEMBRA: Pondelok po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 35, 1-10; responz. Hľa, náš Boh [...]
KN 49/2017
Čítaní: 207
6. decembra 2017
 Úvodný spev Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, [...]
KN 49/2017
Čítaní: 371

15. novembra 2017
 Pri zostavovaní domáceho jedálnička používame zväčša dva základné postupy: [...]
KN 46/2017
Čítaní: 121
15. novembra 2017
 ÚVODNÝ SPEV Pán hovorí: Mojím úmyslom je priniesť vám pokoj, a nie [...]
KN 46/2017
Čítaní: 397
15. novembra 2017
 20. NOVEMBRA: Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Mach 1, 10-15. 41-43. [...]
KN 46/2017
Čítaní: 236