8. novembra 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 95
8. novembra 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2501

8. novembra 2017
Nepochybným znakom katolíckeho kostola je večné svetlo v blízkosti svätostánku. Jeho nežne [...]
KN 45/2017
Čítaní: 95
8. novembra 2017
 13. NOVEMBRA: Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 1, 1-7; [...]
KN 45/2017
Čítaní: 167
8. novembra 2017
 Úvodný spev Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe.   [...]
KN 45/2017
Čítaní: 326

19. októbra 2017
 Prosím o usmernenie, ako nakladať s tlačovinami obsahujúcimi Božie slovo. Mám na mysli prílohy [...]
KN 29/2017
Čítaní: 116
18. októbra 2017
 23. OKTÓBRA: Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 4, 20-25; [...]
KN 42/2017
Čítaní: 282
18. októbra 2017
 Ak je vodná hladina pokojná, môžeme na nej uzrieť obraz vlastnej tváre. Len čo sa však rozvíri, [...]
KN 42/2017
Čítaní: 80

18. októbra 2017
 ÚVODNÝ SPEV K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne svoj sluch [...]
KN 42/2017
Čítaní: 293
12. októbra 2017
V obálke s pozvánkou na svadobnú hostinu, rodinnú slávnosť či spoločenskú udalosť spravidla [...]
KN 41/2017
Čítaní: 102
12. októbra 2017
 16. OKTÓBRA: Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 1, 1-7; [...]
KN 41/2017
Čítaní: 137