24. augusta 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 255
24. augusta 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

24. augusta 2017
 ÚVODNÝ SPEV Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma; zachráň, Bože, svojho sluhu, čo dúfa [...]
KN 34/2017
Čítaní: 255
17. augusta 2017
 21. AUGUSTA: Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období. Sv. Pia X., pápeža. Spomienka. Rúcho biele. 1. [...]
KN 33/2017
Čítaní: 367
17. augusta 2017
 ÚVODNÝ SPEV Bože, náš ochran­ca, pohliadni a pozri na tvár svojho Pomazaného. Jeden deň v [...]
KN 33/2017
Čítaní: 251

17. augusta 2017
 Keď si k nám na faru nový spolubrat priniesol maltézskeho psíka, mali sme voči tomu mnohé [...]
KN 33/2017
Čítaní: 91
9. augusta 2017
14. AUGUSTA: Pondelok. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka. Rúcho červené. 1. [...]
KN 32/2017
Čítaní: 148
9. augusta 2017
 Kňaz, ktorý v mikulášskom oblečení animoval sviatočné stretnutie s deťmi vo farnosti, sa rozhodol, že [...]
KN 32/2017
Čítaní: 84

9. augusta 2017
 ÚVODNÝ SPEV Pane, pamätaj na svoju zmluvu a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Vstaň, Bože, a ujmi [...]
KN 32/2017
Čítaní: 181
2. augusta 2017
 Deti z materskej školy pripravili na svadbu program pre svoju pani učiteľku, ktorá sa vydávala. Boli [...]
KN 31/2017
Čítaní: 84
2. augusta 2017
7. AUGUSTA: Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Nm 11, 4b-15; responz. Plesajte [...]
KN 31/2017
Čítaní: 86